ac vodljivost


ac vodljivost
ac conductivity
* * *
• ac conductivity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • vodljivost — vòdljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo tvari da provodi energiju (kod toplinske vodljivosti jedinica watt po kelvinu, simbol W/K; kod električne vodljivosti jedinica simens, simbol S) [električna vodljivost; toplinska… …   Hrvatski jezični portal

 • vòdljivōst — ž svojstvo tvari da provodi energiju (kod toplinske vodljivosti jedinica vat po kelvinu, simbol W/K; kod električne vodljivosti jedinica simens, simbol S) [električna ∼; toplinska ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vodljívost — i ž (í) lastnost, značilnost vodljivega: otrokova vodljivost se spreminja ♦ lov. učiti psa vodljivosti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • konduktancija — konduktáncija ž DEFINICIJA fiz. električna vodljivost, v. vodljivost ETIMOLOGIJA vidi konducirati …   Hrvatski jezični portal

 • supravodljivost — supravòdljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA fiz. sposobnost nekih tvari (metala, legura i keramičkih materijala) da pri temperaturama bliskima apsolutnoj nuli provode električnu struju bez ikakva električnog otpora; supervodljivost… …   Hrvatski jezični portal

 • kondukcija — kondùkcija ž DEFINICIJA fiz. prijenos toplinske, električne ili zvučne energije kroz neki medij bez transporta mase; vodljivost, vođenje, provođenje, konduciranje ETIMOLOGIJA vidi konducirati …   Hrvatski jezični portal

 • konduktivnost — konduktívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. vodljivost, sposobnost vođenja [konduktivnost električne struje] 2. fiz. električna provodnost ETIMOLOGIJA vidi konducirati …   Hrvatski jezični portal

 • permeancija — permeáncija ž DEFINICIJA fiz. propuštanje magnetnih silnica (jedinica henry), vodljivost magnetnog kruga, recipročna vrijednost reluktancije ETIMOLOGIJA vidi permeabilan …   Hrvatski jezični portal

 • poluvodič — poluvòdīč m <G poluvodíča> DEFINICIJA fiz. tvar koja ima slabiju električnu vodljivost nego vodič, a veću nego izolator ETIMOLOGIJA polu + v. voditi, vodič …   Hrvatski jezični portal

 • fotovodič — fotovòdīč m <G fotovodíča> DEFINICIJA fiz. tijelo koje je izloženo svjetlosti povećava električnu vodljivost ETIMOLOGIJA vidi fotovodljivost …   Hrvatski jezični portal

 • fotovodljivost — fotovòdljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA fiz. promjena električne vodljivosti neke tvari pod djelovanjem svjetlosti ETIMOLOGIJA foto (2) + v. voditi, vodljivost …   Hrvatski jezični portal